Czynne 7 dni w tygodniu, w godzinach 8:00 - 21:00

Spływy kajakowe rzeką Nidą

MOBILNA WYPOŻYCZALNIA – SPŁYWY - ŚWIĘTOKRZYSKIE
Block
Zrelaksuj się
Block
Odpocznij od miejskiego zgiełku
Block
Naładuj swoje akumulatory
Block
Popłyń z nami!
previous arrow
next arrow

Regulamin

1. Wynajmujący oświadcza, ze sprzęt o którym mowa w pkt.1 jest w pełni sprawny, bez wad. Nie jest przeznaczony do uprawiania sportu wyczynowego, treningu, ani do zawodów sportowych.
2. Najemca oświadcza, że zna zasady i wiedzę na temat bezpiecznego korzystania ze sprzętu o którym mowa w pkt.1
3. Obowiązkiem Najemcy jest korzystanie ze sprzętu o którym mowa w pkt.1 zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i zgodnie z zasadami jego prawidłowej eksploatacji: przewozić taką liczbę pasażerów na jaka jest przeznaczony sprzęt, nie przekraczać dopuszczalnej ładowności (250 kg), nie holować, nie zatapiać, nie korzystać ze sprzętu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Wszyscy użytkownicy winni być obowiązkowo zapięci w kamizelki ratunkowe.
4. W przypadku uszkodzenia wynajmowanego sprzętu Najemca ma obowiązek zabezpieczyć sprzęt, a w przypadku kradzieży bezzwłocznie poinformować Wynajmującego i Policję.
5. Najemca ponosi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu najmu, i będzie zobowiązany do jego odtworzenia lub zwrotu równowartości naprawy.
6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i materialną za wszelkie szkody powstałe na skutek używania sprzętu o którym mowa w pkt.1 na mieniu i zdrowiu osób trzecich.
7. Najemca oświadcza, że został przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa używania i obsługi sprzętu o którym mowa w pkt.1
8. Najemca oświadcza że sprzęt o którym mowa w pkt.1, jest w pełni sprawny, bez uszkodzeń i wad.
9.Najemca oświadcza, że będzie używał sprzętu o którym mowa w pkt.1 na własną odpowiedzialność i ryzyko, a w przypadku poniesionego uszczerbku na zdrowiu w trakcie używania sprzętu o którym mowa w pkt.1, nie będzie wnosić o odszkodowanie od Wynajmującego.
10.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione, uszkodzone lub zamoczone będące własnością Najemcy.
11. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać w kajaku na wodzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
12.Koszty wynajmu pokrywa najemca przed rozpoczęciem użytkowania sprzętu.
13. Najemcy wyrażają zgodę na fotografowanie. Zdjęcia mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych Wynajmującego.

KONTAKT

owoKAJAKowo

Spływy kajakowe rzeką Nidą

to idealny sposób na relaks na świeżym powietrzu.
Czas w jakim pokonacie trasę nie ma znaczenia.
Tu liczy się dobra zabawa !!!

FUH Artur Sinkiewicz
Małogoska 77
26-060 Chęciny
NIP 9591553740

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz zarezerwować spływ – dzwoń lub pisz!